MødestedetStuenITMultirum
IT

Det gamle IT-lokale bruges som mødelokale og byder plads til ti personer ved et stort bord hhv. fire gruppeborde.
Lokalet byder på et whiteboard og kan både bruges til møder, undervisning og kurser.